Synergiewinst bij mijnbouwfusie valt mogelijk veel hoger uit

Anglo American moet ervoor waken zichzelf wijs te maken dat er geen waarde verborgen zit in een overeenkomst met Xstrata. Deze in Zwitserland gevestigde concurrent beweert dat een fusie van de twee mijnbouwconcerns jaarlijkse synergievoordelen van minstens 1 miljard dollar zou kunnen opleveren. Die inschatting zou wel eens aan de conservatieve kant kunnen zijn.

Xstrata heeft drie categorieën van synergievoordelen genoemd, die allemaal door Ernst & Young zijn geverifieerd. Meer dan 459 miljoen aan operationele bezuinigingen zou moeten voortvloeien uit de steenkool- en koperdivisies van Anglo en Xstrata in Australië, Zuid-Afrika en Chili, en nog eens 237 miljoen dollar uit het stroomlijnen van regionale activiteiten. Ten slotte denkt Xstrata 309 miljoen dollar te kunnen besparen door het inkrimpen van centrale functies. Zo zijn de jaarlijkse kosten van het hoofdkantoor van Anglo tweemaal zo hoog als die van Xstrata zelf.

Synergievoordelen van 1 miljard dollar komen grofweg overeen met 3 procent van de gezamenlijke jaarlijkse kosten van Anglo en Xstrata. Analisten rekenen doorgaans op besparingen van 2 tot 4 procent bij mijnbouwovereenkomsten. De fusie tussen BHP en Billiton bracht een bezuiniging van 5 procent van het kostentotaal op. Als je dat als graadmeter hanteert, zouden de synergievoordelen van Anglo en Xstrata wel eens kunnen oplopen tot 1,7 miljard dollar.

Anglo heeft betoogd dat de gedecentraliseerde aanpak van Xstrata feitelijk het omgekeerde effect teweeg zal brengen en het Zuid-Afrikaanse concern zou hinderen in zijn voornemen om tegen 2011 1 miljard dollar te bezuinigen door zijn aankopen te centraliseren. Anglo zegt ook dat zijn mijnen niet dicht genoeg bij die van Xstrata liggen om besparingen op te leveren.

Maar de staat van dienst van Xstrata op het gebied van synergie is indrukwekkend. Het mijnbouwconcern claimt het bij eerdere overnames meer dan 500 procent beter te hebben gedaan dan verwacht. De synergiedoelstellingen van Xstrata omvatten geen winst uit omstreden stappen als het ontslaan van Zuid-Afrikaanse mijnwerkers of het onderbrengen van Anglo in het Zwitserse belastingstelsel. Een belastingbesparing van 5 procent op de operationele winst van Anglo zou volgens zakenbank Merrill Lynch nog eens 200 miljoen dollar moeten kunnen opleveren.

Het omhoogbrengen van de synergievoordelen zal lastig zijn als Anglo en Xstrata geen verenigd front kunnen vormen – vooral tegen de achtergrond van de politieke gevoeligheden van deze deal. Dat betekent dat de waarde van een aanbeveling door de raden van bestuur bij deze mogelijke transactie bijzonder hoog lijkt.

Una Galani

    • Una Galani