Slurfdier ontstond pas na dinosaurus

De ontdekking van een primitieve voorloper van de olifanten, zonder slurf of slagtanden en niet veel groter dan een konijn, wijst erop dat de slurfdieren pas kort na het uitsterven van de dinosaurussen zijn ontstaan. Een Franse wetenschapper beschrijft het 60 miljoen jaar oude fossiel binnenkort in het wetenschappelijk tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Van de primitieve olifant, Eritherium azzouzorum, zijn schedeldelen ontdekt en een onderkaak met tanden. Het dier woog maar vijf kilogram en was niet meer dan 50 centimeter lang. Snijtanden aan de voorkant steken vanuit zijn kaak naar voren. Volgens paleontoloog Emmanuel Gheerbrant van het natuurhistorisch museum in Parijs zijn deze uitstekende tanden voorlopers van slagtanden. Het skelet is niet voldoende compleet om het dier en detail te kunnen tekenen. De oudste olifant die tot op heden was ontdekt was de 55 miljoen jaar oude Phosphatherium escuillei; ook dit dier had geen slurf of slagtanden.

Eritherium leefde vijf miljoen jaar na het uitsterven van de dinosaurussen. Sommige DNA-studies wijzen erop dat de Afrotheria (olifanten, aardvarkens, klipdassen) al honderd miljoen jaar geleden zouden zijn afgesplitst van andere superordes binnen het zoogdierrijk. De studie van Gheerbrant, door PNAS vorige week op de website geplaatst, is een sterke aanwijzing dat dit soort belangrijke vertakkingen in de zoogdierstamboom later plaatshadden. Het dier is zo primitief dat zijn voorouders waarschijnlijk niet lang de tijd hadden gehad om te evolueren.