Pompen én verzuipen

Quiz voor de komkommertijd: wat was het belangrijkste nationale nieuws van de afgelopen week? 1. De zonnebril van Wouter Bos. 2. De brandbare wandbekleding in het Catshuis. 3. De omvang van de onconventionele aardgasvoorraden.

In de Nederlandse bodem, zo maakte Energiebeheer Nederland (EBN) in de Focus on Dutch Gas 2009 bekend, bevindt zich naar schatting nog eens 500.000 miljard kubieke meter gas. Dat is een slordige tweehonderd keer zoveel als in Slochteren onder de Groningse bodem zit. Nederland heeft van het Slochterenveld nu al vijftig jaar pret en het is nog niet uitgeput.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM, samenwerkingsverband van Shell en Exxon) produceert jaarlijks 50 miljard kubieke meter gas. De onontgonnen voorraden onder de Nederlandse bodem zijn dus goed voor nog eens tienduizend jaar gaswinning.

Ga er maar aan staan.

De gasvoorraden die EBN in kaart heeft gebracht, bevinden zich in steenkolen- en leisteenformaties. Ze zijn niet direct winbaar, met de huidige technieken is 10 procent te exploiteren. Zelfs dat geeft Nederland nog altijd de zekerheid dat het de komende duizend jaar met de aardgasvoorziening wel goed zit. Bovendien mag je verwachten dat de technologische kennis de komende duizend jaar niet stil staat. Er zullen nieuwe onconventionele technieken ontwikkeld worden.

Nederland, kortom, hoeft zich over de energievoorziening van de toekomst geen zorgen te maken. Hier gloort een schitterend vergezicht, dat het kabinet-Balkenende/Bos/Rouvoet kan inzetten als speerpunt van positief denken en vooruitgangsoptimisme in deze periode van crisis in de politiek en economie.

Begrotingstekort naar 6 procent? Nog meer geld om banken te redden die door de stupiditeit van bankiers naar de bliksem zijn geholpen? Geld voor infrastructuur, crisisbestrijding, vergrijzing, milieu?

Het geld is er en het zit verstopt in de grond.

Vergeet de bouw van een nieuwe kerncentrale bij Borsele of de aanleg van horizonvervuilende windparken in het landschap. Nergens voor nodig. Nederland kan zich opwerpen als alternatieve leverancier wanneer Rusland de gaskraan naar Europa weer eens dicht draait.

Is er niets wat dit sprookje verpest? Misschien dit. De bodem van Groningen verzakt door de gaswinning van het Slochterenveld. Verbranding van aardgas heeft CO2-uitstoot als nadeel. Dat kan tot klimaatverandering en zeespiegelstijging leiden. Over tienduizend jaar staat wat nu Nederland is, onder water.

Roel Janssen

    • Roel Janssen