Minister blijft tegen inzet van mariniers

Nederlandse koopvaardijschepen varend door de Golf van Aden voor de kust van Somalië krijgen mogelijk extra bescherming van marinevaartuigen.

Minister Van Middelkoop (Defensie, ChristenUnie) gaat bekijken of voor Nederlandse schepen die niet meevaren in een konvooi geleid door marineschepen van de EU of de NAVO zo’n oplossing mogelijk is. Hij blijft fel gekant tegen het stationeren van gewapende mariniers op de schepen zelf. De Tweede Kamer heeft zich gisteren bij dit standpunt neergelegd. Aanvankelijk wilde een meerderheid van de Kamer wel militairen aan boord om Nederlandse koopvaardijschepen te beschermen tegen vanuit Somalië opererende piraten.

Van Middelkoop herhaalde gisteren in de Tweede Kamer dat er zoveel nadelen kleven aan het inkwartieren van militairen op de schepen dat hij dit „onverantwoord” vindt. Een van zijn belangrijkste bezwaren is dat de aanwezigheid van mariniers kan leiden tot een escalatie van geweld omdat de piraten zich als reactie zwaarder gaan bewapenen. En hij voorziet juridische problemen.

Om de Kamer tegemoet te komen beloofde Van Middelkoop te gaan „nadenken” of in bepaalde gevallen extra bescherming kan worden geboden aan schepen die nu zonder escorte door het riskante gebied varen. Het gaat hierbij vooral om schepen die te langzaam varen om de militaire konvooien van EU of NAVO bij te houden. Deze schepen zouden apart kunnen worden begeleid door een Nederlands marineschip dat dan het internationale konvooi verlaat. De Fransen denken hieraan. Volgens Van Middelkoop gaat het om zeven, acht schepen per jaar.

De Nederlandse reders die om militaire bescherming aan boord hadden gevraagd zijn teleurgesteld over het besluit van de minister. Voorzitter Tineke Netelenbos van de vereniging van Nederlandse reders zei na het debat dat de reders „met een behoorlijke kluit in het riet gestuurd” zijn. Volgens haar deugt de telling van de minister niet omdat nu een groot aantal schepen om het gevaar het gebied mijdt, meent zij. In NOVA zei zij dat de reders door de weigering van de minister haast gedreven worden „in de armen van Rambo-achtige privébeveiligers”.

De Kamer ging gisteren akkoord met het verlengen van de missie in internationaal verband voor de kust van Somalië. Van augustus tot december geeft een marinefregat leiding aan een EU-operatie die koopvaardijschepen door de Golf van Aden begeleidt. Alleen de PVV was tegen omdat volgens deze partij de EU zich niet met militaire zaken moet inlaten.

Achtergronden en eerdere artikelen op nrc.nl/piraterij