Meeste mensen horen in disco met rechteroor het best

Rotterdam. Naast rechtshandig en rechtsbenig zijn de meeste mensen ook rechtsorig. Dat hebben Italiaanse onderzoekers voor het eerst in de praktijk aangetoond, in een nachtclub. Ze schrijven er over in Naturwissenschaften. De onderzoekers observeerden 286 gesprekken in de discotheek, waar harde muziek de luisteraars dwong hun oor te draaien naar de persoon die tegen hen praatte. 72 procent van de gesprekken vond plaats aan de rechterkant van de luisteraar. Vervolgens vroegen ze 160 clubgangers om een sigaret. 58 procent van hen draaide zijn rechteroor richting onderzoeker, 42 procent zijn linkeroor. In een derde studie toonden de onderzoekers aan dat mensen bij veel herrie ook beter luisteren met het rechteroor: spraken ze in dat oor, dan ontvingen ze significant meer sigaretten. Of het experiment in een rookvrije discotheek dezelfde uitkomst geeft, is niet bekend.