Medicalisering

In het artikel `Autisme? Wees er snel bij, dat is het beste` (nrc.next, 24 juni) spreken experts over `onnodige medicalisering` van autisme. Ik heb sterk de indruk dat inderdaad steeds vaker lichtere problemen als stoornis worden bestempeld. Laten we niet vergeten dat medicalisering ook nadelen kan hebben. Psychiatrische diagnoses kunnen leiden tot self-fulfilling prophecies, maar ook tot stigmatisering en tot het lokaliseren van het probleem (namelijk in het kind) waar het misschien niet hoort. Nog een reden om bezorgd te zijn over medicalisering gaf de befaamde Nederlandse psychiater Rümke meer dan vijftig jaar geleden. Hij noemde het opvatten van levensproblemen als psychiatrische ziekten `een aantasting van de menselijke waardigheid`.

    • Jeugdpsychiater Groningen
    • Edo Nieweg Kinder-