Huurverbod asocialen in R'dam

De gemeente Rotterdam en zes woningcorporaties gaan asociale huurders weren uit kwetsbare delen van de stad. De vanmorgen aangekondigde maatregel gaat morgen in en geniet de steun van een raadsmeerderheid.

Het huurverbod geldt voor mensen die zich volgens wethouder Hamit Karakus (wonen, PvdA) in het verleden schuldig hebben gemaakt aan „aantoonbare burenoverlast”: geweld, drank- en drugsmisbruik en geluidshinder. Met de politie worden daartoe gegevens uitgewisseld. „We bouwen een dossier op. Wie het na een allerlaatste kans toch nog te bont maakt, komt op straat te staan.” Geen stad in Nederland kent een dergelijk huurverbod.

Rotterdam wil het aantal mensen dat zegt ‘vaak’ overlast te ondervinden over vijf jaar met een kwart hebben verminderd; van 49.000 tot maximaal 36.650. „Het gaat ons niet om zoveel mogelijk uitzettingen te realiseren, het gaat ons om gedragsverandering”, benadrukt Karakus.

De maatregel lijkt op de Rotterdamwet, waarmee de stad drie jaar geleden de strijd aanbond tegen de verloedering in vier achterstandswijken ‘op’ Zuid. Voor nieuwkomers geldt daar een inkomenseis. De gemeente voegt daar nu een screeningstoets aan toe. „Wij verwachten dat dit potentiële overlastgevers afschrikt”, zegt projectleider Riek van Loon.

Ook zittende huurders moeten op hun tellen passen, stelt Karakus. Na een laatste waarschuwing (gele kaart) volgt bij ongewijzigd gedrag de rode kaart: uithuisplaatsing en „een allerlaatste kans”, mogelijk in een van de randgemeenten. Hoewel de gemeente een zorgplicht heeft, ziet Karakus eventuele rechtszaken met vertrouwen tegemoet. „Op basis van het door ons opgebouwde dossier zal geen rechter instemmen met burenoverlast.” Hij hoopt dat particuliere woningbezitters zich de komende maanden aansluiten bij de nieuwe aanpak.