Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politiek

Steeds verder in het web van De Zorg

Het kabinet rolt de systeemwals gestaag verder uit. Nodig voor de gezondheidszorg. Veel medici en andere professionals voelen zich geringeloord door de ministers. Ook u krijgt er vroeg of laat mee te maken.

Vanmiddag bleek dat ook de Eerste Kamer akkoord gaat met invoering van het Elektronisch Kinddossier. Alleen VVD-senator Heleen Dupuis maakte principieel bezwaar tegen opslaan van allerlei medische en sociale gegevens van kinderen in een landelijke databank. Dupuis:

Het is onzinnig om van alle kinderen uitgebreide dossiers aan te leggen, omdat er maar een klein gedeelte van alle kinderen in de problemen zal komen. Het grootste deel van de opgeslagen gegevens zal geen nut hebben, maar vormt wel een groot risico. De Minister herhaalt als reactie op dit bezwaar steevast het foute argument, dat het zo goed is voor de hulpverlening. Maar meer dan 90% van alle kinderen komt - god zij dank - helemaal niet in de buurt van hulpverleners, omdat het goed met hen gaat.

Maar zij komen wel in het EKD. Vijftien jaar lang. Tot je 34 bent sleept je kinddossier op het web achter je aan. Minister Rouvoet was zo soepel te zeggen dat opslag gedurende dertig jaar niet zijn plan is. Minister Klink stond er bij. De behandeling van zijn Elektronisch Patiëntendossier is in de Senaat uitgesteld tot na de zomervakantie.

In haar door minister Rouvoet vrijwel genegeerde betoog verwees senator Dupuis vanmiddag naar een recente toespraak van de Leidse sterrekundige Vincent Icke. Onder de titel Gullivers Web legde hij uit hoe deze overheid bezig de burger geleidelijk in te spinnen.

Wie een kikker wil koken, moet het onfortuinlijke dier niet in een pot met heet water gooien want dan springt hij er uit. Maar als je hem in koud water op een zacht pitje zet, laat hij zich gaar sudderen. Zo ook met het invoeren van databestanden. De overheid dient de burgers steeds een dun plakje datadwang toe: eerst het persoonsnummer (uiteraard ‘burgerservicenummer’ genoemd), toen de digitale pasfoto’s, vervolgens vingerafdrukken, straks irisscans, DNA-profielen en meer. Het is als met de wereldreiziger Lemuel Gulliver: aangespoeld op het eiland Lilliput werd hij slapend met honderden dunne touwtjes vastgebonden. Elk daarvan had hij gemakkelijk kunnen breken, maar toen hij eenmaal wakker werd zat hij vast. In het geval van digitale touwen is het nog veel erger: door de koppeling van bestanden breidt het aantal knevelende verbindingen zich explosief uit, en worden wij in een onverbrekelijk net gevangen.

Intussen loopt de temperatuur op in de Geestelijke Gezondheidszorg. Klink wil daar 3,5% bezuinigen op de vergoedingen - dat zal de wachtlijsten verlengen verwachten betrokkenen. Verder worden alle GGZ-patiënten opnieuw ‘geïndiceerd’. Daardoor dreigen tienduizenden hun recht op begeleiding te verliezen.

In de geestelijke gezondheidszorg zijn velen nog niet bekomen van de werkdruk en gewetensbezwaren veroorzaakt door de met harde hand afgedwongen invoering van DBC’s (diagnosebehandelcombinaties). En nu worden de duimschroeven weer verder aangedraaid. De minister verwijst naar de overschrijdingen van de ggz-kosten. In een kort geding zal hij de bezwaarden daarmee van repliek dienen.