Sitalsing wil rol als boegbeeld vervullen

De nieuwe korpschef van de politie Twente, Martin Sitalsing (47) jaar, voelt zich „100 procent Nederlander”, maar realiseert zich dat hij „een boegbeeld” is. De in Suriname geboren Sitalsing wil die rol graag vervullen, zei hij vanmorgen op een persconferentie in Hengelo.

Sitalsing, nu nog plaatsvervangend korpschef in Friesland, gaat per 1 oktober aan de slag in Twente. Hij is de eerste korpschef van allochtone afkomst in Nederland. „Ik merk uit de hartverwarmende reacties vanuit de Surinaamse gemeenschap en van allochtone collega’s hoe belangrijk mijn benoeming is”, aldus Sitalsing.

Sitalsing zegt „veel dingen te begrijpen die in andere culturen plaatshebben. Ik ben heel multicultureel opgevoed.” Hij woonde tot zijn negende jaar in Suriname.

Inbreng van politiefunctionarissen met een allochtone achtergrond is noodzakelijk, vindt hij. „Een observatieteam van alleen maar blanke mannen kan de Bijlmer niet meer in.”

Peter den Oudsten, korpsbeheerder en burgemeester van Enschede, is „ontzettend blij” met de benoeming van Sitalsing. „Zijn Surinaamse afkomst springt in het oog, maar speelde geen rol”, aldus de burgemeester. „We hebben gekeken naar kwaliteit.”

Sitalsing was ook benaderd voor de functie van korpschef van Gelderland-Midden. De doortastendheid waarmee de Twentse korpsbeheerder te werk ging, gaf voor Sitalsing de doorslag. „We gaan een turbulente tijd tegemoet, waar je daadkrachtig moet opereren.” Zo moeten alle korpsen bezuinigen (190 miljoen euro in 2010, volgens Den Oudsten) en wordt er nagedacht over „clustervorming” van regio’s. Sitalsing ziet het als zijn taak het Twentse korps daar „doorheen te loodsen”.