Sitalsing is altijd stipt

Martin Sitalsing, de eerste allochtone korpschef, wordt vandaag voorgesteld aan burgemeesters uit Twente.

Zelf heeft hij niet zo veel met het begrip ‘allochtoon’.

Martin Sitalsing (47) komt nooit te laat. „Als een hoofdcommissaris te laat komt, denkt het gezelschap dat hij het druk heeft. Als ik te laat kom, zie je ze denken: zie je wel, een Surinamer.”

Dat zei Sitalsing in 2006 in de Volkskrant toen hij als eerste allochtoon plaatsvervangend korpschef werd, in Friesland. Nu is hij opnieuw de eerste: bij Koninklijk Besluit is Sitalsing eind vorige week aangesteld als korpschef in Twente. Vandaag heeft een kennismaking met burgemeesters uit de regio plaats.

Sitalsing werd geboren in Paramaribo en groeide op in de Zaanstreek in Nederland. Hij heeft de lange weg afgelegd van agent in Amsterdam in 1987, naar korpschef. In de tussentijd bekleedde hij tal van functies, waaruit zijn ambitie spreekt. Hij was commandant van de ME (Mobiele Eenheid), projectleider grootschalig optreden, waarnemend teamleider openbare orde en teamchef bij de vreemdelingenpolitie.

Als plaatsvervangend korpschef in Friesland werkte hij met korpschef Magda Berndsen, verantwoordelijk voor diversiteit bij de politie. Zij noemt hem „een kanjer” die humor als breekijzer weet te gebruiken, bevlogen is en onorthodox denkt. In de raad van hoofdcommissarissen is hij medeverantwoordelijk voor de portefeuille jeugd. „Hij heeft gezag op dat terrein, en wordt door ministers geregeld gevraagd mee te denken over oplossingen.”

Sitalsing is bewust als agent begonnen. Met zijn vooropleiding had hij direct naar de politieacademie gekund om op termijn leidinggevende te worden, maar hij koos voor de politieschool, die agenten aflevert. Berndsen: „Hij wilde alles weten van het vak.” Volgens haar is Sitalsing zich er altijd bewust van geweest dat hij opviel en dat op hem werd gelet. „Hij voelde dat hij beter zijn best moest doen dan anderen.”

Zelf heeft hij „niets” met het woord allochtoon. „Ik hoop en verwacht dat het wordt afgeschaft”, zei Sitalsing in 2007 tegen het Nederlands Dagblad. En: „Ik loop niet weg voor blokkades waar collega’s tegenaan lopen in een wittemannenorganisatie. (...) Iemand die ‘anders’ is aannemen of promotie gunnen voelt riskant.” Eerder noemde Sitalsing de steun van een leidinggevende voor allochtonen en vrouwen in een carrière bij de politie heel belangrijk. Bij hem speelde Bernard Welten, hoofdcommissaris in Amsterdam, een grote rol.

Sitalsing was de gedoodverfde kandidaat voor één van de vier vacatures voor korpschef (naast Twente ook Zeeland, Gelderland-Midden en Brabant-Noord). Minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA) heeft in 2007 afgesproken dat de helft van alle vacatures in de politietop vervuld moet worden door een allochtoon of een vrouw. Tot nu toe lukt dit nog niet. Eerder gaf Ter Horst haar verzet tegen de benoeming van een blanke man als korpschef in de regio Zuid-Holland-Zuid op. Onlangs wees het korps in Zeeland de enige voorgedragen kandidaat, een vrouw, af.

Bekijk de pagina van Martin Sitalsing op de sociale netwerksite Politie 2.0 via nrcnext.nl/links

    • Merel Thie