Semi-alfabeten ruïneren ons

De moslimomroepen waar wij zo graag werken, worden waarschijnlijk opgeheven.

Niet zo gek, met die falende bestuurders en die sektarische migrantenorganisaties.

De berichten over de bestuurlijke ruzies binnen de Stichting Verzorging Islamitische Zendtijd (SVIZ) brengen ons het schaamrood op de kaken. Voor de zoveelste keer zijn de islamitische omroepen in het nieuws door interne ruzies en machtsstrijd. Terwijl de redacties van NIO (Nederlandse Islamitische Omroep) en NMO (Nederlandse Moslim Omroep) hun best doen om programma’s te maken, rollen de bestuursleden vechtend over straat. Je vraagt je af hoe juist deze mensen naar voren werden geschoven als vertegenwoordigers van de islamitische gemeenschap. Met zulke bestuurders is alle hoop op een goede beeldvorming rondom de islamitische gemeenschap vervlogen.

Het bestaansrecht van de beide omroepen staat inmiddels ter discussie. Voor ons, als onderdeel van een redactie over wier hoofd dit conflict wordt uitgevochten, is dit onverteerbaar. In een tijd van maatschappelijke verharding en politieke verschuivingen waarbij de islamitische gemeenschap een bepalende rol speelt, verkwanselen de besturen van de beide omroepen hun kostbare nationale podium.

Het is bijna onmogelijk te schetsen wat er gaande is. De bovenste machts-lagen bevinden zich in een houdgreep van sektarisch gedrag, nationalisme en een bedroevende visie op de islam als godsdienst. Het is een kluwen van botsende ego’s, nationalistische migrantenorganisaties en een falende leiding: allemaal vechtend voor de eigen positie, voor de eigen mensen op de juiste plekken en vooral voor de eigen macht.

Dit is dan ook precies waar de schoen wringt: de besturen hebben geen enkele affiniteit met het leiden van een organisatie. Ook hebben ze weinig verstand van het vak van journalist. Voor de verdeling van baantjes wordt veelal gekeken naar afkomst in plaats van kwaliteit. Als de onderwerpkeuze van de redactie een van de achterbanorganisaties niet bevalt, krijgen we dat steevast te horen van een van de vertegenwoordigers.

Minister Plasterk (Media, PvdA) heeft de bestuursleden opgeroepen om de geschillen binnen zes weken op te lossen, anders wordt de stekker eruit getrokken. Voor ons betekent het dat we met lede ogen aanzien dat het binnenkort dan ook daadwerkelijk afgelopen zal zijn. Het stemt ons intriest, maar we verwachten niet anders dan dat de bestuursleden in hun verzengende geldingsdrang alles en iedereen zullen meeslepen.

De integere redactieleden van de beide omroepen die vol idealisme aan hun programma’s werken en aan een betere beeldvorming van de islamitische gemeenschap hun krachten wijden, zijn de dupe. Tegen dit soort beschamende conflicten is geen kruid gewassen, geen uitzending bestand. Natuurlijk, ook als medewerkers moeten we de hand in eigen boezem steken: er is inhoudelijk nog uitputtend veel voor verbetering vatbaar. Maar de werkvloer heeft het nog verbazingwekkend lang weten uit te houden: zonder functionerend hoofd immers meestal ook geen functionerend lichaam. Dat is ook niet zo gek als je kijkt naar organisaties als Milli Görüs, de Nederlandse Moslim Raad of schimmige imambonden, die vaak maar één ding willen: het liefst hun eigen mensen op de belangrijke posities binnen de omroepen en als het even kan ook nog het herkomstland tevreden stellen.

Als minister Plasterk en het Commissariaat voor de Media deze beschamende praktijken willen voorkomen, dan moeten ze bij de top beginnen. Het heeft geen zin de bestuursleden en de verschillende organisaties tot de orde te roepen: zij zijn de oorzaak van alle problemen. Wat moet je als omroep met een organisatie die je de opdracht geeft om een hoofdredacteur aan te stellen met een bepaalde etnische achtergrond en die je, als je daarop niet ingaat, dreigt haar steun op te zeggen?

En wat moet je als redactie met een bestuur dat bestaat uit semi-alfabeten die hun eigen posities belangrijker vinden dan het algemeen belang, te weten een goed functionerende omroep? Als we in de toekomst gevrijwaard willen blijven van dit soort geldverspilling, vragen we de minister en het Commissariaat de omroepen te bevrijden uit de tentakels van de machtsbeluste migrantenorganisaties met hun gespleten tongen en dubbele agenda’s.

Nuweira Youskine is islamoloog en presentatrice bij NIO. Hassnae Bouazza is freelance medewerkster bij NIO en vertaalster.

    • Nuweira Youskine
    • Hassnae Hemera