Retour Den Haag-Brussel

Het rode potlood van Hirsch Ballin

Beleidsmedewerkers op het ministerie van Justitie hebben het niet altijd makkelijk. Hun minister, de 58-jarige CDA’er en voormalig hoogleraar staats- en bestuursrecht Ernst Hirsch Ballin, kan soms de neiging niet weerstaan nota’s of memo’s vol te krassen met correcties, opmerkingen en vraagtekens. Hij gaat hem daarbij niet alleen om de argumentatie. In een slechte bui ergert Hirsch Ballin zich vooral aan taalkundige slordigheden. Onlangs ging hij zelfs zo ver om vijf A-viertjes op te stellen met opmerkingen hoe het niet moet. Een greep uit deze ministeriële schrijfwijzer: ‘Ambtsgenoten’ moet ‘ambtgenoten’ zijn. Een afbreekstreepje ziet er anders uit dan een gedachtestreepje. ‘Tenslotte’ moet ‘ten slotte’ zijn. Een onderzoek is niet ‘gehouden’ maar ‘gedaan’. En hoezo schrijven ambtenaren hem dat ze de ‘juiste informatie’ niet konden vinden als ze de ‘benodigde informatie’ bedoelen? Bovendien moet het afgelopen zijn met de woorden ‘gaarne’ en ‘zeer’. Die zijn altijd overbodig. Net als ‘oprechte’ voor excuses. Alsof excuses ooit onoprecht worden gemaakt. Overbodig is ook de zin „uw brief heb ik in goede orde ontvangen”. Een fossiel noemt Hirsch Ballin het. Versteende correspondentietaal. „Het is namelijk gebruik dat de TNT poststukken onbeschadigd bezorgt.” En met gevoel voor logica voegt hij daaraan toe: „Als de brief niet ontvangen was, zou niet gereageerd zijn.” (PvO)

Puntje om over na te denken in reces

Bijna ontroerend, de Code voor Goed Openbaar Bestuur, die overheidsdienaren afgelopen week van het kabinet in de bus kregen. Wat is er mooier dan, zo vlak voor het zomerreces, ambtenaren nog eens goed duidelijk te maken dat ze netjes met de burgers moeten omgaan? Geen overbodige luxe trouwens. Lees en huiver bijvoorbeeld op de website van RTL Nieuws. Dat programma vroeg via de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) declaraties van burgemeester en wethouders op, waarna 33 gemeenten bedachten om daar ‘afhandelingskosten’ voor te berekenen. Het zoveelste smetje op de WOB, toch bedoeld als snelle toets voor alle burgers op de transparantie van bestuur. Andere smetjes van die WOB: de lange lijst weigeringsgronden en het overschrijden van de wettelijk vastgestelde termijnen door overheidsinstanties. Aan dat laatste besloot het kabinet vrijdag wat te doen: een dwangsom van maximaal 1.260 euro! Of daar een afschrikwekkende werking van zal uitgaan is de vraag, maar het is tenminste iets. Spijtig alleen voor alle verzoekers dat het kabinet tegelijk besloot de beslistermijnen op te rekken, zodat de overheid meer tijd krijgt om te antwoorden. Dat lijkt op een gevalletje van de regen in de drup. „Hoffelijk en dienstbaar” omgaan met burgers, staat er in die mooie Code. Misschien een heilzaam puntje om over na te denken, zo tijdens het zomerreces? (JO)

Nog geen vakantie, wel in de zon...

Wim van de Camp (CDA), Hans van Baalen (VVD) en Barry Madlener (PVV) hebben pech. Omdat ze overstappen van de Tweede Kamer naar het Europees Parlement begint de vakantie voor hen dit jaar later. Want in Brussel is het nog lang geen reces. Half juli vergadert het Europees Parlement nog in Straatsburg. Mogelijk wordt er dan gestemd over de Portugees Barroso die graag voorzitter wil blijven van de Commissie. Maar ook los daarvan is er genoeg te doen voor nieuwe Europarlementariërs die tijdens hun campagne beloofd hebben op te zullen komen voor het Nederlandse belang. De komende weken wordt er bepaald welke Europarlementariërs de komende jaren een interessante baan krijgen: wie wordt er voorzitter van het parlement? Wie wordt er lid van een belangrijke commissie?

Wim van de Camp stond vanmorgen al om half vijf op om weer op pad te gaan voor de Europese zaak. „Pittig dagje”, laat hij weten via Twitter. Gelukkig is Europa groter dan Brussel of Straatsburg. Zo vergaderden de Europese liberalen vorige week in Groot-Brittannië. Maar ja, je weet nooit of daar de zon schijnt. Net als in Brussel. Misschien dat de christen-democraten van Van de Camp daarom een veiliger plek hebben gekozen voor hun studiedagen deze week: Athene. (JvdK)

Bijdragen: Jeroen van der Kris, Joost Oranje en Pieter van Os

    • Pieter van Os
    • Jeroen van der Kris
    • Joost Oranje