Onvoldragen

Premier Balkenende erkent fouten na de brand in het Catshuis, maar maakt geen excuses, vanwege juridische implicaties. Ik vraag mij hierbij af of excuses voor zijn kwalificatie van het TNO-rapport als `onvoldragen` wellicht op hun plaats zijn. Gezien het feit dat van de vier kabinetten-Balkenende geen enkel voldragen is, mag misschien enige bescheidenheid van onze premier worden gevraagd.

    • Brian Veltman