Opinie

Dit is een artikel uit het NRC-archief

Verkeer en infrastructuur

Bijwerkingen van een ozon-medicijn

Export van een HFK naar China (Foto AP)

Export van een HFK naar China (Foto AP)Export van een HFK naar China (Foto AP)

Het duivelse dilemma van technologische oplossingen wordt weer eens zichtbaar. Deze keer in een studie van Guus Velders van het Planbureau voor de Leefomgeving, en anderen, gepubliceerd in de PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), waaruit de onbedoelde bijwerking van een ‘medicijn’ tegen de aantasting van de ozonlaag blijkt.

Velders concludeert dat we met het snelle verbod op het gebruik van CFK’s als drijfgas in spuitbussen en als koelvloeistof weliswaar de ozonlaag beter beschermen, maar dat de alternatieven bijdragen aan de opwarming van de aarde. Tot nu toe werden vooral HCFK’s gebruikt. Die zijn minder agressief, maar door de aanwezigheid van chloor nog steeds schadelijk voor ozon in de hogere luchtlagen.

Ook aan het gebruik van HCFK’s moet daarom, volgens het Montreal Protocol, in de komende decennia een einde worden gemaakt. In plaats daarvan zijn nu vooral HFK’s voorhanden. Het Montreal Protocol staat gebruik daarvan niet in de weg, omdat het geen chloor-verbindingen zijn en dus geen gevaar vormen voor ozon.

Probleem is dat HFK’s wel krachtige broeikasgassen zijn (lees hier meer algemene informatie). Daarom vallen ze wel onder het Kyoto-protocol. Velders en de zijnen hebben berekend dat het gebruik van HFK’s veel sneller toeneemt dan werd verwacht, mede door de groei van het aantal airconditioners in landen als India en China.

Velders verwacht dat de concentratie van HFK’s kan oplopen tot tussen de 9 en 19 procent, omgerekend naar CO2. Hij bepleit ‘greenfreeze’ technologie, waarvan de ontwikkeling inmiddels in volle gang is. Ben benieuwd wanneer daarvan schadelijke effecten blijken.

Gebruik HFKs neemt vooral toe in ontwikkelingslanden

Gebruik HFKs neemt vooral toe in ontwikkelingslanden (klik voor vergroting)Gebruik HFKs neemt vooral toe in ontwikkelingslanden (klik voor vergroting)

Paul Luttikhuis
Blogger

Paul Luttikhuis

Buitenlandredacteur Paul Luttikhuis volgt op dit blog nieuws over klimaatverandering. Hij schrijft over sociale en economische gevolgen, over manieren waarop landen zich daarop voorbereiden, over nieuwe wetenschappelijke inzichten en over de onderhandelingen na ‘Parijs’. Regelmatig zullen gastauteurs hun licht laten schijnen op deze thema’s.