Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

Stellingen

Wetenschap zou objectiever worden wanneer onderzoekers willekeurig worden toegewezen aan een vakgebied.

tim schoenmakers

Universiteit Maastricht

De introductie van een nieuw tijdperk behelst voornamelijk het geven van nieuwe namen aan onopgeloste zaken.

Katinka van heeren

Universiteit Leiden

De variabele beloning van managers in de private sector moet niet worden gekoppeld aan omzet of winst, maar aan het behoud of de uitbreiding van werkgelegenheid.

Stefan Couperus

Rijksuniversiteit Groningen

Lokale producten smaken het best op locatie.

M.Bravenboer

Universiteit Leiden

Wie in zijn koffer alleen een hamer heeft, ziet alles aan voor een spijker.

Jan Buitenhuis

Rijksuniversiteit Groningen

Het binnen de facultaire gemeenschap ingeburgerde gebruik om te spreken van onderwijslast en onderzoekverlof suggereert ten onrechte dat aan het eerste minder plezier valt te beleven dan aan het tweede.

Dorris de Vocht

Universiteit Maastricht

Jarenlang leven in een zeevogelkolonie leidt tot alcoholisme, gekte of een proefschrift.

Ralf Mullers

Rijksuniversiteit Groningen