Werkloosheid stijgt trager dan verwacht

De werkloosheid is de afgelopen maand gestegen, maar lang niet zo hard als een maand geleden. Kwamen er in april nog 20.000 werklozen bij, in de maand mei nam het aantal werklozen toe met 8.000. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanochtend heeft gepubliceerd.

De geringe stijging is opvallend, na de sombere voorspellingen van het Centraal Planbureau (CPB), afgelopen dinsdag, dat de werkloosheid in 2010 zal zijn verdubbeld tot 730.000 personen. Om dat te bereiken, zou de werkloosheid de komende tijd met 25.000 personen per maand moeten stijgen.

Deels is de beperkte stijging te verklaren door het dempende effect van de deeltijd-WW, die niet in deze cijfers meetelt. Nu al vallen meer dan 10.000 werknemers onder deze regeling die 1 april is ingegaan. Ook veel zelfstandigen zijn hard geraakt door de crisis, maar komen niet voor in de cijfers.

Het CPB verwacht dat in 2010 10 procent van de beroepsbevolking zonder werk zit. Volgens het CBS waren de afgelopen drie maanden gemiddeld 348.000 mensen werkloos, 4,6 procent van de beroepsbevolking. Dat is een half procentpunt meer dan vorig jaar om deze tijd.

Het CPB verwacht dat de werkloosheid dit jaar verder zal stijgen naar 5,5 procent van de beroepsbevolking. „Na de zomer zal het hard gaan”, verwacht CBS-econoom Michiel Vergeer. „In september komen tussen de 150.000 en 180.000 schoolverlaters de arbeidsmarkt op. Voor hen zal het erg moeilijk worden een plek te veroveren, ook omdat het aantal vacatures scherp is gedaald. Er hangt nog zwaar weer boven de arbeidsmarkt.”

Lees meer artikelen via nrc.nl/recessie