Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Beeldende kunst

Plasterk blijft pleiten voor NHM bij brug

Als de Tweede Kamer vasthoudt aan de wens om het Nationaal Historisch Museum alsnog te bouwen naast het Openlucht Museum, dan legt minister Plasterk (Cultuur, PvdA) zich daar bij neer.

„De werkelijkheid is dat je niet een nationaal museum bouwt op een plek waarvan de Kamer zegt: ‘Dat heb ik liever niet’,” zei Plasterk gisteravond. Een meerderheid van de Kamer wil vasthouden aan het plan waarmee de gemeente Arnhem in 2007 werd gekozen als locatie voor het Nationaal Historisch Museum.

Zelf herhaalde Plasterk gisteren in een brief aan de Kamer dat hij de keuze steunt van de museumdirectie voor een andere locatie, bij de John Frost-brug in het centrum van Arnhem. Als „belangrijkste argument” voerde hij aan dat deze locatie aan het water van de Rijn „de fraaiste” is, „met een fraai uitzicht op de historische stad Arnhem”. Verder zag hij grote voordelen wat betreft bereikbaarheid, parkeergelegenheid, de te maken kosten en benodigde bouwperiode ten opzichte van de oorspronkelijke locatie, in de bossen bij het Openlucht Museum.

Die keuze is „onverstandig”, zegt CDA-woordvoerder Nicolien van Vroonhoven. „Het CDA staat op een goede samenwerking tussen de twee betrokken musea. Er is ons een symbiose beloofd, maar de sfeer tussen directies is nu ijzig. Er dreigt een concurrentiestrijd.”

NHM-directeur Erik Schilp is blij met de steun van de minister. „Wij denken nog niet na over wat er gebeurt als de keuze niet valt op de locatie bij de John Frost-brug. Of er een Kamermeerderheid komt, moet nog maar blijken. CDA, SP, D66 en PVV zijn het om verschillende redenen oneens met onze keuze. Wij hopen dat Plasterk de Kamer morgen met argumenten kan overtuigen. Als de Kamer kiest voor een duurder gebouw dat later af is, dan kan de Kamer daar later niet over klagen.”

Plasterks partijgenoot John Leerdam werpt nog een ander „levensgroot” probleem op voor de minister: het inhoudelijk concept. Leerdam: „De reden dat de Kamer dit museum wil, is dat de canon het uitgangspunt is.” Leerdam is „helemaal klaar met dit theaterstuk”. Hij wil dat zijn minister garandeert dat hij de NHM-directie, Erik Schilp en Valentijn Bijvanck, „in het gareel” heeft.

De directie wil wel gebruik maken van de canon, maar die niet als leidraad gebruiken voor de inrichting van het museum.

Rectificatie / Gerectificeerd

Correcties en aanvullingen

John Frostbrug

Op het kaartje met de mogelijke locaties voor het Nationaal Historisch Museum in Arnhem (16 juni, pag. 11) stond niet de John Frostbrug, maar de Nelson Mandelabrug aangegeven. Op het kaartje hiernaast is de juiste locatie aangegeven.