Wordt zwart sparen binnenkort strenger gestraft?

Op 1 juli 2009 stijgt de maximale boete voor zwart sparen van 100 procent van het ontdoken bedrag naar 300 procent. Die strafverzwaring geldt trouwens voor alle opzettelijke missers in box 3 van de inkomstenbelasting. Het nieuwe percentage geldt alleen voor de belasting die over de periode vanaf 1 juli 2009 te weinig is betaald. Nederland kent een permanente en algehele belastingamnestie voor wie vrijwillig belastingontduiking meldt: de inkeerregeling. Mensen krijgen dan helemaal geen straf, maar de ontdoken belasting moet met rente worden nabetaald. Die royale regeling verdwijnt op 1 januari 2010. Voor aangiften die daarna worden ingediend, komt een strengere inkeerregeling. Die biedt alleen volledige straffeloosheid voor de eerste twee jaar na het indienen van de onjuiste aangifte. Voor de jaren erna wordt een boete van waarschijnlijk 15 procent ingevoerd.

meer hierover op: www.nrc.nl/geld