Kassa voor beledigde agent

Als een agent wordt beledigd, kan dat voor hem ‘kassa’ betekenen. Dat schrijft de Nationale Ombudsman, Alexander Brenninkmeijer, in het Nederlands Juristenblad.

Een aantal politiekorpsen geeft agenten die zijn belaagd of beledigd een voorschot op de schadevergoeding uit de politiekas. Vervolgens claimt het korps de schade bij verdachte of verzekeraar. Korpsen stimuleren agenten aangifte te doen van geweld.

Uit onderzoek van het ministerie van Justitie in 2008 blijkt dat bij 12 procent van de geweldszaken agenten een voorschot krijgen. In Midden- en West-Brabant schommelt het bedrag jaarlijks tussen de zeven- en tienduizend euro. Daarvan wordt 75 procent verhaald bij verzekeraar of dader. Gemiddeld betaalt het korps 250 tot 300 euro. Een woordvoerder van het Brabantse korps: „Bij een ‘droge klap’ moet je aan 100 euro denken.” Het letsel moet altijd worden aangetoond. Als het gaat om psychisch leed kan dat door middel van een artsenverklaring.

In een reactie schrijft Frans Heeres, korpschef Midden- en West-Brabant namens de Raad van Hoofdcommissarissen dat de politie „er niet op uit is het korte lontje bij politiemensen te stimuleren”.