Calvijn en Museum Catharijneconvent

In dit Calvijnjaar heeft Museum Catharijneconvent van harte meegewerkt aan de tentoonstelling en catalogus Calvijn & wij in de Grote Kerk te Dordrecht en aan de expositie Calvinismus in het Deutsches Historisches Museum in Berlijn. Het affiche en omslag van de catalogus van de laatstgenoemde tentoonstelling tonen één van de meer dan twintig werken, voor een belangrijk deel uit de vaste opstelling, die wij ruimhartig in bruikleen hebben gegeven. Van een hooghartige afwijzing van het voorstel van het Deutsches Historisches Museum samen een tentoonstelling op te zetten, zoals Jan Dirk Snel stelt in Opinie & Debat van 30 mei, is dus geen sprake.

Guus van den Hout Directeur Museum Catharijneconvent