Opinie

Vroegere Sovjet-landen zijn nu kwetsbaar

Baikalmeer is ernstig vervuild door papierfabrieken. (Foto AP)

Baikalmeer is ernstig vervuild door papierfabrieken. (Foto AP)Baikalmeer is ernstig vervuild door papierfabrieken. (Foto AP)

De voorbereidingen voor de klimaatconferentie in Kopenhagen zijn in volle gang. Dezer dagen praten de onderhandelaars in Bonn over het ontwerp-verdrag. Zoals zo vaak gaat dat gepaard met een stortvloed aan rapporten en waarschuwingen.

Gisteren was het de beurt aan de Wereldbank. Die waarschuwt, bij monde van Marianne Fay voor de situatie in de voormalige Sovjet-Unie en in landen die destijds onder de Russische invloedsfeer stonden. Het rapport zelf heb ik nog niet op het web kunnen vinden, maar in dit bericht is wel een goede samenvatting te vinden.

De conlusie van Fay, die ook verantwoordelijk is voor het jaarlijkse World Development Report, is dat de landen slecht voorbereid zijn op verandering van het klimaat. Die veranderingen komen er wel aan: in het zuiden is de temperatuur deze eeuw 0,5 graden gestegen, in Siberië 1,6 graden. Verwacht wordt dat in het noorden het aantal ijsdagen in de komende decennia fors afneemt en dat er in het zuiden veel meer dagen van extreme hitte zullen voorkomen.

Dit zal grote invloed hebben op de waterhuishouding, en juist die is in de Sovjet-tijd slecht onderhouden. Hierover verscheen vorig jaar al een rapport van de Wereldbank. Daar komt bij dat de communistische regeringen bij hun economische ontwikkeling weinig aandacht besteedden aan het milieu. Daardoor zullen ook economische sectoren die van een bescheiden opwarming van de aarde kunnen profiteren, juist in deze landen schade lijden.

Paul Luttikhuis
Blogger

Paul Luttikhuis

Buitenlandredacteur Paul Luttikhuis volgt op dit blog nieuws over klimaatverandering. Hij schrijft over sociale en economische gevolgen, over manieren waarop landen zich daarop voorbereiden, over nieuwe wetenschappelijke inzichten en over de onderhandelingen na ‘Parijs’. Regelmatig zullen gastauteurs hun licht laten schijnen op deze thema’s.