Voorbij het grote sterven 2

De Society for International Development (SID) heeft mij gevraagd om te reageren op de brief van Richard Paping, met commentaar op het interview door Dirk Vlasblom in de wetenschapsbijlage van 9 mei over de demografische transitie. In de kern vraagt Paping aandacht voor het feit dat de demografische situatie in West Europa voorafgaand aan de transitie anders was dan blijkt uit het interview. Hij concludeert dat er bepaalde overeenkomsten zijn maar ook grote verschillen als je de transitie in West Europa vergelijkt met die in hedendaagse ontwikkelingslanden.Paping stelt dat de vruchtbaarheidscijfers (geboortecijfers) in West-Europa voorafgaand aan de transitie lager waren dan 5 tot 6 per vrouw, dat sterftecijfers ook lager waren dan de cijfers van het artikel, en dat meer dan 10 procent van de bevolking van sommige landen - zoals Nederland en Engeland - in stedelijke gebieden woonde. Ook zegt hij dat de bevolking van Nederland groeide met een factor 7 tot 8 als gevolg van de transitie - inderdaad zeer uitzonderlijk in West Europa. Ik zal hier weinig tegenin brengen - dit alles is heel redelijk. Ik had zelf al op sommige van deze punten gewezen in mijn lezing die voorafging aan het interview.

Tim Dyson London School of Economics

    • Tim Dyson