Scholingsbonus voor werkgevers

Minster Piet Hein Donner (Sociale Zaken) wil zogeheten scholingsbonussen in het leven roepen. Hiermee moeten werkgevers worden overgehaald om werknemers in dienst te nemen die met ontslag worden bedreigd en om- of bijscholing nodig hebben. Werkgevers die gebruik willen maken van deze bonus - die kan oplopen tot maximaal 2.500 euro - moeten zelf ook minimaal hetzelfde bedrag in de opleiding van de werknemer investeren. Donner wil 72 miljoen euro reserveren voor de scholingsbonussen.