Nieuw Nieuwgrieks

Graag wil ik u attenderen op enige onjuistheid betreffende het Nieuwgrieks-Nederlands woordenboek geschreven door mijn moeder M.A. Lindenburg. Dit woordenboek uit 1989 was niet bedoeld als algemeen woordenboek, maar een wetenschappelijke uitgave ten behoeve van het lezen van Nieuwgriekse literatuur uit de periode 19e eeuw t/m halverwege de 20ste eeuw. Het was ooit begonnen samen met professor Antoniades van de Universiteit Leiden en het heeft zeker 30 jaar voorbereiding gekost. Het wordt door vakgenoten geroemd om de degelijke wetenschappelijke inhoud en is beslist niet gebaseerd op eerder woordenlijsten. Wel is er gebruik gemaakt van Franse bronnen, niet dus Angelsaksische waar de laatste jaren meer gebruik van wordt gemaakt. De lijst van mevrouw Wittop Koning was een toeristische lijst die zij gebruikte aan de Volksuniversiteit bij haar cursussen Nieuws Grieks. In het woordenboek van mijn moeder staan bijvoorbeeld veel uitdrukkingen met Slavische en Turkse oorsprong die voor de meest actuele Griekse woordenschat niet opportuun meer zijn, en lyrisch-literaire uitdrukkingen die ook niet van belang zijn voor de hedendaagse toerist. Gezien de doelstelling is er ook nooit sprake geweest om een Nederlands-Nieuwgrieks woordenboek te maken.

Drs. R.Lindenburg Per e-mail

    • Drs. R.Lindenburg