Natuur hoort ook in het Rijndeltamodel

Premier Balkenende geeft zijn visie op de crisis en presenteert een 21e eeuwse variant van het klassieke poldermodel (NRC Handelsblad, 19 mei). Hoe is het mogelijk dat hij in zijn overlegmodel voor de toekomst geen aandacht besteedt aan natuur en milieu? Een nieuw sociaal-economisch model kan niet los staan van de uitdagingen van deze eeuw: het opraken van natuurlijke hulpbronnen, de verwoesting van ecosystemen en klimaatverandering.

Balkenende wil het poldermodel vernieuwen door zelfstandige ondernemers (zzp`ers) een plek te gunnen in de Sociaal Economische Raad. Terecht, want de huidige SER-leden zijn een afspiegeling van een industrieel werkgevers-werknemers model uit de vorige eeuw, toen zzp`ers zeldzaam waren én er nog geen sprake was van duurzaam ondernemen of duurzame economische groei.

Inmiddels kunnen we niet meer over economie praten zonder het milieuvraagstuk mee te nemen. En wat te denken van het sociale thema `leefbaarheid` waarbij zaken als lucht-, bodem- en waterkwaliteit een cruciale rol spelen?

Irina van der Sluijs adviseur duurzaamheid, Amsterdam

    • Irina van der Sluijs Adviseur Duurzaamheid