Minister Bos ziet economie verder krimpen

Minister van Financiën Wouter Bos (PvdA) stelt de verwachting voor de economische krimp opnieuw naar beneden bij. Hij voorziet voor dit jaar een negatieve groei van 5,5 procent. Dat zei hij gisteren bij de presentatie van de Voorjaarsnota, het tussentijdse overzicht van het lopende begrotingsjaar.

De Voorjaarsnota is gebaseerd op ramingen van het Centraal Planbureau (CPB). Daarin wordt nog uitgegaan van 3,5 procent krimp in 2009. Met de CPB-cijfers komt het kabinet tot een bijstelling van het financieringtekort. Ging de miljoenennota nog uit van een 1,2 procentsoverschot in 2009, de Voorjaarsnota voorziet in een tekort van 3,8 procent. Gezien de bijgestelde groeiverwachting van Bos, acht het kabinet ook dit scenario nu al te rooskleurig.

Uit de Voorjaarsnota blijkt verder dat meer geld nodig is voor de WAO-uitgaven, omdat herkeuringen minder mensen laten uitstromen dan was verwacht. Ook is meer geld nodig voor onderwijs, omdat de aantallen leerlingen en studenten hoger zijn uitgevallen dan voorzien. Meer geld is eveneens nodig voor de politie- en onderwijs- cao, de gezondheidszorg, de jeugdzorg en de opvang van asielzoekers.

Extra geld hiervoor is er door meevallers bij onder meer de studiefinanciering en de ontwikkelingshulp, die mee daalt met het bruto binnenlands product.

Verder zal worden gekort op medisch specialisten (500 miljoen euro) en zullen mbo’ers onder de achttien toch geen gratis ov-jaarkaart krijgen.

Alle stimuleringsmaatregelen waartoe het kabinet in maart heeft besloten, zijn meegenomen in de voorjaarsnota. 6 van de afgesproken 9 miljard euro hebben inmiddels een bestemming gevonden.

De voorjaarsnota laat ook zien hoe het kabinet in 2011 een afgesproken 1,8 miljard euro zal bezuinigen. Gemeenten en provincies betalen de hoogste tol, met 650 miljoen euro. Verder moet een doelmatiger waterbeheer 100 miljoen euro opleveren en een versobering van de bedrijfsvoering bij de rijksoverheid nog eens 70 miljoen.

Bos: „Ik heb nu de harde toezegging van mijn collega’s dat ze deze bedragen gaan bezuinigen. Bovendien weten de ministers vanaf vandaag welke leuke dingen ze kunnen doen en welke vervelende: de stimuleringsmaatregelen en de bezuinigingen. Dat brengt rust in de ploeg.”