Mag een belastingambtenaar zijn buurman pesten?

Misschien vindt u elke belastingaanslag pesterij. Maar het kan erger. Bijvoorbeeld als u ruzie heeft met een buurman die bij de Belastingdienst werkt. Midden in zo’n hoogoplopende ruzie bespioneerde een belastingontvanger zijn buurman. Toen daar op zaterdag een schilder werkte, ging hij er op af. Hij eiste dat de schilder zich legitimeerde en noteerde diens naam en adres. Het zou immers wel eens om een zwartwerker kunnen gaan. Dat leverde de ijverige belastingman een klacht op van zijn boze buurman. De chef van die ambtenaar gaf schoorvoetend toe dat de privécontrole inderdaad wat ver ging. Maar hij hield zijn ambtenaar wel de hand boven het hoofd.

Onterecht, zo oordeelt de Nationale Ombudsman. Belastingambtenaren, politiemensen en anderen die overheidsmacht uitoefenen, mogen hun bevoegdheden in het weekend niet inzetten als wapen in een burenruzie.

meer over deze ombudsmanzaak op www.nrc.nl/geld

    • Aertjan Grotenhuis