Kraak de woningmarkt

Het fenomeen `kraken` ligt weer onder vuur in zowel politiek Den Haag als in de media. Zo ook in het artikel van Rosanne Hertzberger (Opiniepagina, 20 mei). Zij trekt de integriteit van de krakers in twijfel en ziet hen slechts als profiteurs. Zij baseert haar stelling op eigen ervaring bij het zoeken van een appartementje in Amsterdam.

Echter, Hertzberger gaat voorbij aan het feit dat door het bezetten van een leeg gebouw er juist woon (- en atelier) ruimte gecreëerd wordt voor menig student, artiest, vluchteling of iemand met een laag inkomen. Veel kunstacademiestudenten in Nederland hebben zo een werk- en expositieplek kunnen vinden. Anders was zo`n plek onbetaalbaar of niet te vinden. En dit geldt ook voor andere beoefenaars binnen de culturele sector.

Huisjesmelkers en speculanten worden juist gedwongen hun bezit actief in te zetten op de huizenmarkt in plaats van opzettelijk te laten verkrotten. Ook het verdedigen van het inzetten van een antikraakwacht is laakbaar. Vaak betreft het een groot pand waar 1 à 3 mensen tijdelijk mogen wonen. In datzelfde gebouw kan een veelvoud aan mensen wonen en het pand kan zo jaren onttrokken blijven aan de woningmarkt, precies wat de eigenaar wil, want hij heeft andere plannen.

Waar Hertzberger stelt dat krakers de doorstroom op de woningmarkt verstoppen, rept ze er met geen woord over dat er ook andere, zwaardere oorzaken zouden kunnen zijn, bijvoorbeeld een falend gemeentebeleid of een maffiose makelaar.

Colin Peters Kunstenaar en oud-kraker, Breda

    • Colin Peters Kunstenaar