Kabinet: geld voor `overbelaste` jeugd

Het kabinet stelt de komende twee jaar 60 miljoen euro extra beschikbaar voor overbelaste jongeren. Hiermee neemt het kabinet een advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid gedeeltelijk over. Nederland kent op dit moment naar schatting een groep van 16.000 jongeren met een opeenstapeling van problemen. Zij lopen de kans op maatschappelijke uitval door zonder diploma het onderwijs te verlaten.