Implantitis is nieuwe mondziekte

Collega Eijkman schreef een interessant artikel: `Implantitis is nieuwe mondziekte van het implantatentijdperk`. Mogelijk door de beperkte lengte komen een aantal zaken niet aan de orde. Eijkman omschrijft het nieuwe probleem” als een mondinfectie die peri-implantitis wordt genoemd”. Deze formulering wekt de suggestie dat er een nieuw fenomeen is ontdekt in ons vakgebied. En dat het min of meer zou optreden zonder dat je er zelf iets aan kunt doen ter voorkoming. Dat verdient nuancering.De door Eijkman beschreven nieuwe ziekte” is in essentie hetzelfde fenomeen dat zich langs natuurlijke tanden en kiezen kan voordoen; parodontitis. Parodontitis is een door tandplak veroorzaakte tandvleesontsteking met als vervelend gevolg het verlies van ondersteunend kaakbot van de tanden en kiezen. De relatie met plak is al tientallen jaren bekend. Hoewel er wel kleine verschillen zijn tussen tandvlees rond implantaten en natuurlijke tanden, zijn de reactie op plak en de ontstekingsverschijnselen die kunnen optreden in hoge mate vergelijkbaar. Ook de modificerende factoren die Eijkman beschrijft - roken, diabetes, genetische factoren - spelen zowel bij tanden als implantaten een rol. Wat echter niet vermeld wordt is dat eenieder die implantaten in de mond krijgt geplaatst zelf een grote bijdrage kan leveren ter voorkoming van dit ontstekingsprobleem. En dat is net als in het natuurlijke gebit; plak verwijderen, oftewel schoonmaken. Dat roken, diabetes en bepaalde genetische factoren mensen kwetsbaarder maakt voor ontsteking rond tanden en/of implantaten betekent dat zij meer moeite zullen moeten doen om door een perfecte mondhygiëne vrij te blijven van tandvleesontsteking en daarbij vaker de hulp van professionals (mondhygiëniste) nodig zullen hebben. Tevens kan dan in het verlengde hiervan gesteld worden dat het onverstandig is om in monden met onbehandelde en actieve parodontitis implantaten toe te passen.

Pieter van Elsas Bloemendaal ACTA, Vakgroep Implantologie.

    • Pieter van Elsas