Examen bankiers

Wouter Bos is voornemens de leden van de raden van bestuur van financiële instellingen een examen te laten afleggen. Dat zou dan ook moeten gelden voor de leden van de raad van toezicht en commissarissen. Als eersten zouden de heren Wellink en Borghouts examen moeten doen. Immers, ook hier geldt het spreekwoord `goed voorbeeld doet goed volgen`.

Hylke J.A.S. Tromp Loosdrecht

    • Hylke J.A.S. Tromp