De splinter van Balkenende

Het is allemaal de schuld van de aandeelhouders. Die analyse wordt regelmatig gemaakt in politiek Den Haag in de zoektocht naar de schuldigen van de financiële crisis. De aandeelhouder, die wilde alleen maar meer. Meer groei, meer winst, meer vrijheid. Gebeurde dat niet, dan werd de topman naar huis gestuurd, het bedrijf opgesplitst of de koers van het aandeel kelderde. Daarmee werden de banken en verzekeraars gedwongen meer risico te nemen. Het resultaat? Een financieel stelsel dat onder zijn eigen last bezweek.

Wie zo duidelijk de vinger weet te wijzen naar de rol van de aandeelhouders in het bedrijfsleven, zou derhalve goed in staat moeten zijn de eigen rol als ‘aandeelhouder’ in de parlementaire democratie te vervullen.

Maar helaas. Plannen maken, daar zijn Kamerleden en ministers dol op. Maar verantwoorden, ho maar, zo bleek donderdag weer tijdens het zogenoemde ‘verantwoordingsdebat’. Blijkbaar ziet Den Haag wel de splinter in andermans oog, maar niet de balk in het eigen oog.

Dat debat is gekoppeld aan verantwoordingsdag, traditioneel op de derde woensdag in mei, de tegenhanger van Prinsjesdag. Maar daar ging het dit jaar al mis. Verantwoordingsdag, viel dit jaar niet eens op woensdag. In plaats van de stapel stukken op die derde woensdag openbaar te maken, gooide het kabinet de hele stapel de vrijdagmiddag daaraan voorafgaand al op straat. Op nadrukkelijk verzoek van de Tweede Kamer overigens.

Waar het debat ook over ging donderdag, het ging amper over de bereikte resultaten van het kabinet in 2008. Een procentje hier erbij, eentje daar eraf. En verder veel hilariteit over de groene en rode vakjes waarmee het kabinet de eigen doelstellingen goed danwel afkeurde.

Het tekent het onvermogen van de politiek om iets te maken van de verantwoording. Jaar in jaar uit constateren vriend en vijand dat het weer niks geworden is, ondanks alle goede voornemens en afspraken. Ook nu, na 14 uur debat afgelopen donderdag, was de conclusie dat Gehaktdag een blamage was.

Op zich is het vreemd dat iets dat in de financiële sector de normaalste zaak van de wereld is (het indienen van jaarverslagen waar serieus naar gekeken wordt), in de politiek geen voet aan de grond krijgt. Menig aandeelhoudersvergadering zorgt de laatste tijd voor spektakel.

Oorspronkelijk heette Verantwoordingsdag voluit Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording, VBTB. Als we daar nou gewoon eens BAVA van maken, Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Per slot van rekening is ‘Den Haag’ nu immers zelf ook grootaandeelhouder.

Egbert Kalse

    • Egbert Kalse