Blondines krikken humeur Letten op

Blondes have more fun, en de Letse blondines willen die joie de vivre graag overbrengen op hun gedeprimeerde landgenoten. Minstens vijfhonderd blonde vrouwen hebben zich al aangemeld voor de ‘blonde mars’ in de Letse hoofdstad Riga zondagmiddag. Enige doel: een beetje vrolijkheid brengen in deze barre economische tijden.

„De economische situatie is zo bedroevend dat de samenleving behoefte heeft aan dit soort evenement”, aldus initiatiefneemster Marika Gidere in lokale kranten. Zij heeft net de Letse Vereniging van Blondines opgericht. De optocht, die wordt begeleid door een vrouwelijke fanfare, is de afsluiter van de eerste Week van de Blondines in de Baltische EU-lidstaat. Stonden ook op het programma: een golftoernooi, een modeshow, een bal en een tekenwedstrijd voor kinderen.

Na jaren van forse economische groei ondergaat Letland (2,3 miljoen inwoners) de grootste recessie van de 27 EU-lidstaten. De economie is het afgelopen half jaar met 16 procent gekrompen. Dagelijks gaan tweehonderd ondernemingen op de fles. De werkloosheid is in een jaar tijd toegenomen van 6 tot 16 procent. In het najaar trokken Letten massaal de straat op tegen hun regering.

Economen vrezen dat Letland pas in 2011 weer met economische groeicijfers kan uitpakken. De overheid moet fors bezuinigen, anders komt de noodlening van 7,5 miljard euro van het Internationaal Monetair Fonds in gevaar. Ambtenaren die hun baan konden behouden, verdienen eenvijfde minder dan voorheen.

„De mensen zijn gedeprimeerd”, stelt Gidere vast. „Ze krijgen niet voldoende positieve prikkels. Onze parade is net positief en sympathiek.”

    • Dirk Vandenberghe