Auteursrecht moet hoger gewaardeerd worden

Frank Kuitenbrouwer is van mening dat het afsluiten van internet te ver gaat als sanctie voor het stelselmatig en herhaaldelijk schenden van het auteursrecht (NRC Handelsblad, 25 mei). Het zou een bedreiging voor de `informatievrijheid` (een optelsom van de vrijheid van meningsuiting en ontvangst) zijn. Het is jammer dat Kuitenbrouwer niet aangeeft welke alternatieven hij ziet om mensen die willens en wetens volharden in onrechtmatig handelen te stoppen.

Het `recht op informatievrijheid` van een internetabonnee is namelijk niet meer waard dan het recht op bescherming van eigendom van de makers van creatieve werken. Waar het om gaat is de juiste balans. Maar die is in deze discussie ver te zoeken: het auteursrecht wordt vrijwel automatisch van ondergeschikt belang geacht. Als het gaat om het afsluiten van internet als abonnees hun rekening niet betalen, horen we niemand.

Wouter Rutten Hoofd Communicatie NVPI, brancheorganisatie van de entertainmentindustrie

    • Brancheorganisatie van de Entertainmentindustrie
    • Wouter Rutten Hoofd Communicatie Nvpi