Actieplan houdt jeugd langer op school

Het kabinet steekt 500 miljoen euro in een actieplan om de stijgende werkloosheid onder jongeren te bestrijden.

Het geld gaat naar stageplaatsen bij bedrijven, naar projecten voor leerwerkbanen en naar programma’s om jongeren langer op school te laten leren.

Met deze plannen denkt het kabinet de jeugdwerkloosheid met zeker 35.000 jongeren te kunnen verminderden.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken, PvdA) en haar collega Marja van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) maakten het actieplan gisteren na afloop van het kabinetsberaad in Den Haag bekend. „We willen de hand aan de ploeg slaan”, zei Klijnsma.

Verwacht wordt dat het aantal jongeren dat na de zomervakantie geen baan zal vinden tot 150.000 kan stijgen.

„Scholing speelt een sleutelrol bij het voorkomen van jeugdwerkloosheid”, zei Van Bijsterveldt. „Langer doorleren biedt vaker een alternatief. Jongeren kunnen beter in de schoolbanken zitten dan thuis op de bank.”

Er wordt 300 miljoen euro uitgetrokken om een groep van 10.000 jongeren met speciale programma’s een jaar langer op school te houden. Dat levert een beter diploma op waarmee ze volgens Bijsterveldt gemakkelijker een baan kunnen vinden als de economie straks weer aantrekt.

Het kabinet heeft speciale aandacht er voor de kleine groep overbelaste jongeren in het vmbo en mbo waarvoor extra geld wordt ingezet. Er komt voor deze jongeren meer zorg en ondersteuning bij de scholen beschikbaar. Ook zullen ze extra begeleiding krijgen bij het zoeken naar werk.

De plannen zullen worden uitgevoerd door de dertig regionale ‘werkpleinen’ die door het land zijn verspreid en waarin gemeenten, het UWV-Werkbedrijf, ROC’s en sociale partners nauw samenwerken.