Stadsdeel: rem op zwakke school

Het Amsterdamse stadsdeel Bos en Lommer weigert de basisschool Al Wafa extra lokalen te geven zolang de onderwijskwaliteit op deze school ondermaats is. De school zegt juist dat kwaliteitsonderwijs niet mogelijk is in het „veel te krappe” schoolgebouw en overweegt naar de bestuursrechter te stappen.

Stadsdeelbestuurder Fouad Sidali weet dat een school recht heeft op voldoende huisvesting. „Volgens de wet kan ik dat niet tegenhouden. Maar de wet kan niet bedoeld zijn om zwakke scholen in stand te houden.” Volgens bovenschools manager Mohamed Bhoelan van Al Wafa is de situatie op zijn school zo schrijnend dat er al een speellokaal voor kleuters is omgeturnd tot leslokaal. Tot onvrede van Sidali: „Ze hadden ook leerlingen kunnen weigeren, om eerst de kwaliteit te verbeteren.”

De afgelopen tijd hebben ook wethouders in Rotterdam en Utrecht problemen gehad met zwakke scholen. Telkens wil de gemeente de onderwijskwaliteit verbeteren, en telkens wordt duidelijk dat het lokaal bestuur daartoe niet bevoegd is. Sidali stelt dat de wetgeving moet worden aangepast. „Bijvoorbeeld dat een zwakke school niet mag uitbreiden voordat de kwaliteit op orde is.”

Daarin wordt de stadsdeelbestuurder gesteund door emeritus hoogleraar onderwijsrecht Dick Mentink. „De gemeente mag niet via het huisvestingsbeleid de kwaliteit proberen te beïnvloeden. Maar de zorg van gemeenten om de onderwijskwaliteit is begrijpelijk. Het is tijd dat het parlement dit onderwerp hoog op de agenda zet.”

Bovenschools manager Bhoelan van basisschool Al Wafa stelt dat het stadsdeel op deze manier het negatieve imago van islamitische scholen in de hand werkt. „Ouders komen mij vragen waarom hun kind bijles Nederlands krijgt op de gang. Volkomen terecht dat ze dat vragen, maar ik kan er niets aan veranderen. Zo lukt het natuurlijk niet om het islamitisch onderwijs op een hoger plan te brengen.”

Al Wafa is door de Inspectie van het Onderwijs aangemerkt als zwak. De school neemt momenteel deel aan een ‘verbetertraject’ en hoopt volgend jaar van de lijst met zwakke scholen af te komen.