Rutte heeft gelijk

Nederland kent een lange en prijzenswaardige traditie als het gaat om het garanderen van de vrijheid van meningsuiting. In voorbije eeuwen zijn er duizenden schrijvers en intellectuelen geweest die via de drukpersen in de Lage Landen hun publicaties konden verspreiden die in hun eigen land verboden waren. Des te pijnlijker is het dat juist Nederland de afgelopen jaren zo hopeloos aan het worstelen is met de interpretatie van het recht op vrije meningsuiting.

Het komt natuurlijk allemaal door Wilders. Hij gebruikt het recht op vrijheid van meningsuiting als alibi om moslims te beledigen. Dat brengt ons liberalen en vrijdenkers in een lastig parket. Door dit voor ons heilige recht te verdedigen, worden we automatisch bondgenoten van Wilders. En dan nog iets: verschillende bevolkingsgroepen en religieuze stromingen doen een beroep op het discriminatieverbod om de vrijheid van meninguiting in te perken, of het nu gaat om moslims die Wilders willen vervolgen of calvinisten die de Dichter des Vaderlands willen censureren.

Het meest recente hoofdstuk van het feuilleton van onze worsteling met het recht op vrije meningsuiting is het voorstel van VVD-fractievoorzitter Rutte om het verbod op de ontkenning van de Holocaust af te schaffen. Dat voorstel is niet goed gevallen. Hans Wiegel sprak van een ‘bizar’ voorstel. Minister Verhagen van Buitenlandse Zaken ging nog verder: ‘Die man is het spoor bijster.’

Niemand neemt het voor Rutte op. Dat is ook pijnlijk om te doen omdat je je daarmee vrijwel automatisch schaart in het kamp van neo-nazi’s of enge priesters. Ook ik wil daar niks mee te maken hebben en zou persoonlijk geen enkele reden zien om de Holocaust te ontkennen. Maar dit neemt niet weg dat Rutte principieel gelijk heeft. We mogen discussiëren over de geschiedenis en haar herinterpreteren, of het nu gaat om de Peloponnesische Oorlog, de Tachtigjarige Oorlog, of de oorlog in Vietnam. Het is principieel onjuist om deze discussie voor een deel van de geschiedenis bij wet te verbieden. We moeten leren accepteren dat de vrijheid van meningsuiting ook geldt voor mensen met onwelgevallige meningen. Zelfs voor Wilders.

Ilja Leonard Pfeijffer

    • Ilja Leonard Pfeijffer