nrc.nl/discussie: ouders Karst T.

Was het bezoek dat mr. Pieter van Vollenhoven aan de ouders van Karst T. terecht? Hij kwam namens de koninklijke familie zijn medeleven betuigen. Ook hun zoon kwam immers om het leven. Wat vindt u daarvan?