Naziporno

Het interessante artikel van Coen van Zwol over naziporno als cultuurtrend (CS, 16 mei) verdient aanvulling. Hij beschrijft hoe begin jaren zestig in Israël pornografische boekjes over concentratiekampen werden verkocht. Ik herinner mij hetzelfde uit mijn middelbare schooltijd in Den Haag in diezelfde tijd. In kiosken waren, tussen de gewone dag- en weekbladen, ook zulke boekjes te zien en te koop. De omslagen waren in mijn herinnering bijna allemaal hetzelfde: kampbewaarsters in schaars leer gehuld met zwepen en veel prikkeldraad. Er is volgens mij nooit enig onderzoek naar gedaan.

Over de in het artikel genoemde films is wel enig onderzoek gedaan; in 1999 publiceerde Marcus Stiglegger Sadiconazista. Faschismus und Sexualität im Film. Een jaar later volgde een tweede druk; de belangstelling is er dus wel, hetgeen ook blijkt uit het feit dat Ilsa: She-Wolff of the SS in Nederland vertoond wordt tijdens cultfilmfestivals.

    • David Barnouw