Ministeries groeien door ondanks krimpstreven

Anders dan het kabinet heeft afgesproken, neemt op bijna de helft van de ministeries het aantal ambtenaren niet af. Op deze ministeries groeide vorig jaar het aantal ambtenaren zelfs, ondanks de belofte van het kabinet om in vier jaar 12.800 banen te schrappen.

Andere ministeries krompen wel in personeelsomvang, maar minder dan in 2006 werd afgesproken. Vier ministeries haalden hun doelstelling. Volgens afspraken binnen het kabinet moeten alle ministeries bijdragen aan „een betere en kleinere rijksoverheid”.

Begin deze week benadrukte coördinerend minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA) dat het schrappen van ambtenaren zelfs voor loopt op de planning. De minister vindt het totaalbeeld ‘bevredigend’. De rijksoverheid schrapte 2.137 banen (gepland was een bezuiniging van 1.600). Dat resultaat is echter voor een belangrijk deel toe te schrijven aan een fusie van uitkeringsinstantie UWV en arbeidsbureau CWI. Daar verdwenen veel banen doordat de samengevoegde organisaties efficiënter werkten dan verwacht. Maar deze reductie lijkt niet structureel te zijn: sinds begin dit jaar heeft UWV/CWI weer 2.300 mensen aangenomen. Door de economische recessie heeft de instantie het druk.

Ter Horst waarschuwt de Kamer dat alle gemakkelijke opties voor afslanking van het ambtenarenapparaat al benut zijn. Van ambtenaren afkomen is in tijden van recessie moeilijk, aldus de minister. Als de economie weer aantrekt, zullen sommige overheidsdiensten juist meer mensen nodig hebben. Dat terwijl de grote bezuinigingen nog komen: in 2010 moeten 3.200 banen verdwijnen, in 2011 nog eens 6.400.

Uit de voortgangsrapportage blijkt ook dat verschillende ministeries juist willen groeien. Die verzoeken zijn gehonoreerd, waardoor er structureel 2.100 voltijdbanen bijkomen.

Lees een artikel over de af- én toename van het aantal ambtenaren via nrcnext.nl/links