Milieudefensie betaalt rechtszaken uit eigen zak

Het commentaar `Klagen uit eigen zak` (Opiniepagina, 27 mei) richt zich tegen de positie die de milieubeweging in Nederland inneemt. Milieuorganisaties als Milieudefensie zouden subsidiegeld gebruiken voor gerechtelijke procedures. Door een aanpassing van haar subsidieregelingen zou minister Cramer (PvdA, VROM) dit in de toekomst onmogelijk maken en zo een meer volwassen verhouding tussen milieubeweging en overheid inluiden.

Echter, het is niet waar dat Milieudefensie subsidiegeld voor gerechtelijke procedures gebruikt. Zo werft Milieudefensie de fondsen hiervoor sinds jaar en dag bij haar leden en donateurs.

Frank Köhler Directeur Milieudefensie

    • Frank Köhler Directeur Milieudefensie