Kritische tegenmacht

Greenpeace, dat geen subsidies ontvangt, vindt een kritische tegenmacht van groot belang. Want zonder milieuorganisaties zou Antarctica nu geen natuurpark zijn, maar een mijnbouwgebied. Dan zou de visstand in de Rijn er veel slechter voorstaan en zou de Noordzeebodem vol liggen met roestende vaten kernafval, gedumpte olieplatforms en afgedankte gifschepen. Met de grotere zichtbaarheid van klimaatproblemen wordt de weerzin tegen de boodschapper groter. Toch is het beter naar hem te luisteren, dan hem aan te vallen.

Liesbeth van Tongeren Directeur Greenpeace

    • Liesbeth van Tongeren Directeur Greenpeace