'Geen misbruik op foto's leger VS'

Het Pentagon heeft gisteren zeer stellig ontkend dat er verkrachtingen te zien zijn op foto’s van misbruik door Amerikaanse militairen in zes gevangenissen in Irak en Afghanistan. Het Amerikaanse ministerie van Defensie reageerde hiermee op een artikel met deze strekking in de Britse krant The Daily Telegraph, gisterenochtend.

In het bericht reageert de Amerikaanse generaal b.d. Antonio Taguba op het besluit van president Obama om naar schatting tweeduizend foto’s toch niet openbaar te maken. Taguba leidde in 2004 een intern legeronderzoek naar misbruik in de Abu Ghraib-gevangenis bij de Iraakse hoofdstad Bagdad. Op uitgelekte foto’s legden militairen vast hoe ze er Irakezen vernederden en mishandelden.

Taguba zegt in de Telegraph dat hij Obama’s besluit steunt. In april had Obama vrijgave toegezegd, maar deze maand zwichtte hij voor zware druk van het leger. Dat vreesde dat de beelden het anti-amerikanisme wereldwijd zouden aanwakkeren. Taguba: „Deze foto’s tonen marteling, misbruik, verkrachting en elke onfatsoenlijkheid. [...] Neem van mij aan, alleen al de beschrijving van deze foto’s is afgrijslijk genoeg.”

Obama zelf zei deze maand dat de foto’s niet „bijzonder sensationeel zijn, vooral wanneer je ze vergelijkt met de pijnlijke beelden die we ons herinneren uit Abu Ghraib”.

Uit Taguba’s eindrapport bleek destijds al dat er mogelijk seksueel misbruik door militairen of contractanten plaatshad. Daarbij zou gebruik zijn gemaakt van een wapenstok, elektriciteitsdraden en een fluorescerende lampbuis.

Een ex-gedetineerde verklaarde toen, onder ede, dat een mannelijke Egyptisch-Amerikaanse tolk een jongen verkrachtte wiens leeftijd hij schatte tussen 15 en 18 jaar oud. Een vrouwelijke militair zou hiervan foto’s hebben gemaakt. De tolk staat momenteel terecht voor een civiele rechtbank in de VS.(AP)