Die pet past ons niet allemaal

Weer heeft een politiekorps een voorgedragen vrouwelijke kandidaat als chef geweigerd.

Korpsbeheerder Koos Schouwenaar zegt alleen de beste kandidaat te willen.

De pet van een korpschef van de politie. (Foto Hollandse Hoogte) De pet van een korpschef van de politie. Foto Hollandse Hoogte Nederland, Amsterdam, 8 oktober 2005 Nationale Politiedag. Bernard Welten, korpschef van de Amsterdamse politie foto : Klaas Fopma/HH
De pet van een korpschef van de politie. (Foto Hollandse Hoogte) De pet van een korpschef van de politie. Foto Hollandse Hoogte Nederland, Amsterdam, 8 oktober 2005 Nationale Politiedag. Bernard Welten, korpschef van de Amsterdamse politie foto : Klaas Fopma/HH Fopma, Klaas;Hollandse Hoogte

Voor de tweede keer in een paar maanden tijd heeft een politiekorps de wens van minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA) om meer vrouwen in de top te benoemen, genegeerd. Zeeland wil de voorgedragen kandidaat Eveline Rutten niet, zei korpsbeheerder Koos Schouwenaar gisteren in reactie op een bericht uit de Telegraaf met de kop ‘Vrouw als korpschef ongeschikt’. Rutten is nu lid van de korpsleiding in Kennemerland en werd voorgedragen door LMD, een selectiebureau van Binnenlandse Zaken voor politie en brandweer. Ze staat bekend als een een voorstander van diversiteit in de politie. Bij Ruttens profiel op de website politietopdivers.nl staat ‘Een goed team is een gemengde salade en geen stamppot’.

Eerder blokkeerde minister Ter Horst de benoeming van Teun Visscher als korpschef in Zuid-Holland-Zuid omdat zij niet weer een blanke man in de leiding wilde. Onder maatschappelijke druk stemde zij een paar dagen later alsnog in, op voorwaarde dat wel vrouwen zouden worden benoemd bij andere korpsen.

De raad van hoofdcommissarissen zei gisteren er „het volste vertrouwen” in te hebben dat „de vele inspanningen om meer vrouwen in de top van de politie te benoemen” resultaten opleveren. Ongeacht de uitkomst van de procedure in Zeeland. De commissarissen vinden ook dat het „geen pas” geeft om publiekelijk te discussiëren over de vermeende kwaliteiten van kandidaten. „Of dat nu mannen of vrouwen zijn.”

Korpsbeheerder Koos Schouwenaar, tevens burgemeester van Middelburg, reageert.

Waarom hebt u de naam genoemd van Eveline Rutten na haar afwijzing?

„Dat hebben wij niet gedaan. Het is uitgelekt en dat is heel vervelend.”

U had niet hoeven reageren op de publicatie in de Telegraaf.

„Ik hechtte eraan duidelijk te maken dat wij haar niet niet wilden omdat ze een vrouw was. Die indruk is gewekt. Wij willen de beste kandidaat, of dat nu een vrouw is of een man.”

Minister Ter Horst wil wel dat dat uitmaakt: een vrouw heeft de voorkeur.

„Dat is haar verantwoordelijkheid, zij maakt beleid. Onze verantwoordelijkheid is om de beste kandidaat te vinden. Het streven naar diversiteit is daaraan ondergeschikt. Bovendien leveren wij ons aandeel. De plaatsvervangend korpschef in Zeeland is vrouw, de chef van de recherche ook.”

Wat is belangrijk voor het politiekorps en Zeeland?

„Veiligheid en dat het oplossingspercentage hoog blijft. Het korps ligt in de gevarenzone – opheffing dreigt.”

En waar moet de nieuwe korpschef dus aan voldoen?

„Iemand moet op een geloofwaardige manier kunnen opkomen voor Zeeland en er affiniteit mee hebben of kunnen krijgen. Verder moet de nieuwe korpschef natuurlijk enige politie-ervaring hebben.”

Die heeft Eveline Rutten, ze is lid van de korpsleiding in Kennemerland.

„Ja.”

Hebt u haar al gesproken?

„Ja, ik heb gebeld om te zeggen hoe vervelend ik het voor haar vond dat de mislukte sollicitatie naar buiten is gekomen, dat is beschadigend.”

Hoe reageerde ze?

„Ze was heel zakelijk en correct. ze was niet ondersteboven.”

Een echte politievrouw?

„Een stevig karakter.”

En heeft de minister u nog gebeld?

„Ik heb overleg gehad met een hoge ambtenaar en dinsdag gaan we naar het ministerie.”

Afkeurende geluiden gehoord?

„Nee, dat zou ook niet terecht zijn.”

Maar u vindt diversiteit ondergeschikt aan kwaliteit. Ter Horst wil 50 procent vrouwen en allochtonen in de top. Dan is er toch een meningsverschil?

„Ja, maar dat bestond al een tijdje en heeft hier geen rol gespeeld.”

Bestaat de kans dat Zeeland alsnog een vrouw als korpschef krijgt?

„Jazeker.”

Rectificatie / Gerectificeerd

correcties en aanvullingen

Politietop

In het artikel Die pet past ons niet allemaal (vrijdag 29 mei, pagina 10 en 11) staat dat in 2011 50 procent van de politietop vrouw of allochtoon moet zijn, en 30 procent van de subtop. In werkelijkheid gelden beide percentages alleen voor alle benoemingen van september 2007 tot 1 januari 2011.

    • Merel Thie