Cramer heeft gelijk met haar subsidiebesluit

Het besluit van minister Cramer om de vaste subsidies voor milieuorganisatie per 2010 te vervangen door projectsubsidies heeft behalve tot bijval ook tot opgewonden commentaar geleid met de strekking: `Cramer schakelt politieke tegenstanders uit met schijnargumenten`. Clubs als Natuur en Milieu, en de oud-ministers Winsemius en Nijpels menen dat Cramer de NGO`s wil muilkorven. De realiteit is een andere.

Toen Nijpels en Winsemius de subsidieregeling ontwierpen, was dit uit de overtuiging dat de NGO`s professioneler moesten worden. Vijfentwintig jaar later is een andere situatie ontstaan. NGO`s zijn doorgaans professioneel geworden en genereren veel eigen inkomen.

Het signaal van minister Cramer dwingt NGO`s volwassen te worden. Het is gemakzuchtig om met een krakkemikkige wet in de hand van alles tegen te houden. Het vereist echter denken, kennis en creativiteit om te komen tot nieuwe oplossingen. De groene NGO`s ontvingen hun ruime middelen zonder dat naar de besteding werd geïnformeerd. Via projectsubsidies kan de minister die normale transparantie vooraf eisen. Terecht meent zij dat een volwassen milieubeweging dat als vanzelfsprekend zal beschouwen.

Wouter van Dieren Lid Club van Rome

    • Wouter van Dieren