Someren gedoogt tenten seizoenwerkers

De gemeente Someren gedoogt vanaf vandaag dat de overgebleven seizoenwerkers op het aspergebedrijf Janssen in tenten slapen. De tenten staan op het bedrijfsterrein. Erin staan bedden uit het pension dat de gemeente twee weken geleden wegens onveiligheid bij brand ontruimde. „Huisvesten van seizoenarbeiders in tenten past niet in ons beleid. Maar dit is een noodsituatie. Het is beter dan slapen in de aspergevelden”, zei wethouder Ans van der Velden gisteravond tegen de gemeenteraad.

De politiek in Someren heeft er begrip voor, maar is er niet blij mee. Raadsleden mopperden dat na het krachtige optreden tegen het aspergebedrijf nu tóch sprake is van gedogen. „Hoe lang nog? U wilde mevrouw Janssen niet gedogen, en nu toch weer wel. En waarom geen woonunits? Dat is een humanere vorm van huisvesten”, aldus raadslid Toon Bennebroek (CDA). Raadslid Jack van Leuken (Gemeenschapslijst Someren Eind en Sluis XIII): „Het gedrag van mevrouw mag geen vrijbrief zijn om te gedogen.”

De raadsleden steunen het eerdere beleid jegens de aspergeteler. Had burgemeester Veltman spijt dat hij van „slavernij” had gesproken? „Dat daarover commotie is ontstaan, komt door de omstandigheden waarin de mensen moesten werken”, aldus de burgemeester. Toen de Roemenen na de ontruiming tot zijn verrassing „per se” naar huis wilden, huurde de gemeente een bus. Ze moeten de reiskosten wel terugbetalen als de aspergeteler hun loon alsnog betaalt. „Het bedrag wordt in dat geval van het loon afgetrokken.”

En waarom had de gemeente niet al vanaf het begin van het aspergeseizoen gecontroleerd bij mevrouw Janssen? Wethouder Van der Velden: „Dat was geen aanleiding voor. We waren in constructief overleg.” De gemeente gaat nu ook andere aspergetelers controleren op huisvesten van seizoenwerkers. Tot aan het incident had vrijwel geen enkel bedrijf vergunning gevraagd. Inmiddels zijn dat er drie. „De kwestie werkt louterend op andere bedrijven”, aldus de burgemeester.

Meer artikelen over Someren op nrc.nl/binnenland

    • Arjen Schreuder