Nertsenbont luxe? Dat mag geen argument zijn

In het Westen staan wij in overgrote meerderheid op het standpunt dat wat leeft recht heeft op respect en bescherming. Dat baseren wij op hetzij religie, hetzij op humanistische principes, zodat er een deugdelijk en breed gefundeerde ethische grondslag is voor het verbod om nertsen te fokken in omstandigheden die op wrede wijze inbreuk maken op de behoeften van deze dieren. Maar wanneer als grond voor dat fokverbod ook argumenten aanvaardbaar blijken dat bont `makkelijk vervangbaar` en `pure luxe` is, bestaat het gevaar dat een meerderheid bijvoorbeeld ook het gebruik van de kleur rood ter decoratie verbiedt als `makkelijk vervangbaar` door andere kleuren en het spelen van golf als `pure luxe` naast zoveel andere manieren van lichaamsbeweging. Omdat geen enkel ethisch principe zich ertegen verzet dat eenieder binnen de grenzen van de wet zelf uitmaakt wat hij prettig en nuttig vindt, zou dat willekeur betekenen. Hoezeer dus een verbod op nertsfokkerijen in casu acceptabel en zelfs toe te juichen is, een deel van de daarvoor gebruikte argumenten is niet alleen onjuist, maar vooral gevaarlijk.

O.L.E. Jongmans, Wateringen

    • O.L.E. Jongmans