Geld voor rugzakleerling wordt streng getoetst

Flip de Kam suggereert in zijn column `Rugzakleerling slaat gat in rijksbegroting` (NRC Handelsblad, 16 mei) dat de Regionale Expertise Centra (REC) zoveel mogelijk rugzakken afgeven. Zo zouden ze geen enkele prikkel hebben om streng en sober te indiceren. Maar het zijn de Commissies van Indicatiestelling (CvI`s) van de REC`s die de indicatiestelling voor de toegang tot het speciaal onderwijs uitvoeren.

De CvI`s moeten aan de hand van objectieve criteria tot een indicatie komen op basis van door de school en de ouders aangeleverde informatie. Het aantal negatieve indicaties is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. De grote toename van het aantal bezwaren bij negatieve indicaties wijst hier ook op.

Corine van Helvoirt, Manager vereniging cluster 4 (voor scholen met leerlingen met gedragsproblemen)

    • Corine van Helvoirt