Een echte opvolger van Gerrit Zalm

Wie Europese Unie zegt, zegt landbouw. Het meeste geld van de gezamenlijke begroting van de EU gaat nog altijd op aan deze sector. Een steen des aanstoots van landen die relatief weinig landbouwers tellen, zoals Groot-Brittannië of politieke partijen die weinig boeren onder hun kiezers hebben, zoals in Nederland de VVD en de PvdA.

Het was de leider van de laatste partij annex minister van Financiën, Wouter Bos, die gisteren op een verkiezingsbijeenkomst in Leiden stelde dat het wel wat minder kon met de Europese landbouwsubsidies. Afschaffen hoeft niet, maar het geld kan wel ”moderner” worden besteed. Dat geldt volgens Bos overigens voor veel meer onderdelen van de Europese begroting waar hij als schatkistbewaarder trouwens ook zelf het een en ander over te zeggen heeft. Niet voor niets bezorgt de naam van zijn strenge voorganger - Gerrit Zalm - sommige lidstaten nog altijd nachtmerries.

Wat Bos betreft hoeft de totale EU-begroting van ongeveer 135 miljard euro niet omlaag, maar kan een bedrag van ongeveer 90 miljard beter worden besteed aan het moderne Europa. En, zo zegt hij zijn voorganger Gerrit Zalm na: het rondpompen van subsidiegelden moet zo snel mogelijk moet worden gestopt.