Deeltijd-WW ook voor overwerk

De regeling voor deeltijd-WW wordt verruimd. Voortaan tellen ook de overuren van werknemers mee bij het bepalen van de hoogte van de WW-uitkering.

Pagina 17